Possibilities

Komen in aanmerking voor een beursfinanciering

     1. Lesgeven in het buitenland :

 Het is de bedoeling om bij onze bestaande partners te gaan lesgeven zodat je de opleiding ter plaatse beter leert kennen en de samenwerking met onze opleiding kan onderzoeken en verbeteren. Ook nieuwe potentiële partners komen in aanmerking op voorwaarde dat er hierover een akkoord (of IIA, Inter Institutional Agreement) gesloten wordt tussen beide instellingen. Indien mogelijk kan je dit combineren met een stagebezoek aan 1 van onze studenten daar in de buurt. Een andere interessant formule is deelnemen aan internationale weken omdat je daar direct verschillende buitenlandse partners kan treffen. Mogelijke aanbiedingen hieromtrent worden bijgehouden onder international weeks at partner institutions (link is external).

Deelname aan congressen komt NIET in aanmerking voor een beurs. Onderzoeksreizen vallen onder onderzoeksbudgetten.

     2. Stage lopen in het buitenland :

(Job shadowing, cursussen volgen - ook taalcursussen - een professionaliseringsstage om je kennis in jouw domein te actualiseren...)

Hierbij kan je als professionaliseringsactiviteit in 1 van onze partnerbedrijven of instellingen stage lopen en zo je eigen beroepsspecifieke competenties bijschaven. Congressen komen niet in aanmerking, tenzij je met de organisator kan onderhandelen dat dit voor hem/haar als stage kan gezien worden (bijvoorbeeld : je leert bij over de organisatie van een international event).

Financiering 

Nieuw in Erasmus+ Reiskosten in functie van de afstand - Verblijfskosten via dagvergoeding in functie van het land. Er mag 1 extra reisdag worden toegevoegd voor de begindatum en na de einddatum.

De dagvergoeding geldt vanaf de dag van vertrek tot en met de dag van terugkeer. Indien je reis vroeg in de morgen en terugreis na de werkdag is kan je deze dus meetellen als werkdag op voorwaarde dat er op de reisdagen ook gewerkt is en dat dit zo op het bewijs van verblijf vermeld staat. De toelage is dus afhankelijk van de de duur van die mobiliteit. Er kunnen maximaal 2 extra reisdagen (eentje voor en na) worden toegevoegd.

vb. mobiliteit naar NL voor 3 dagen: reisdag = lesdag dus 3 dagvergoedingen 75x3=225 euro + 125 euro reiskost = 350euro